Társaságunk véleményezés céljából közzéteszi Üzletszabályzat módosításának tervezetét, a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően

2018.07.20.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 123. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően Társaságunk 2018. április 13-án benyújtotta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére Üzletszabályzat tervezetét, melyet előzőleg véleményezés céljából 2018. február 28-án szintén közzétettünk a honlapunkon. 2018. május 31-én kezdeményeztük a Hivatalnál az Üzletszabályzat jóváhagyási folyamatának szüneteltetését, mivel a Társaságunknál 2018. október 1-jével üzembe helyezésre kerülő új informatikai alkalmazás miatt az Üzletszabályzat egyes részeinek módosítása, kiegészítése vált szükségessé, továbbá az időközben hatályba lépett új jogszabályok és jogszabály módosítások miatti átvezetéseket is el kellett végezni. A Hivatal az Üzletszabályzat módosítási eljárás szüneteltetése iránti kérelmet jóváhagyta.

Kérjük Partnereinket, hogy a fentiek szerint módosított Üzletszabályzat tervezettel kapcsolatos érdemi, szövegszerű észrevételüket a Vhr. 123. § (3) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével 2018. augusztus 8-ig juttassák el az info@fgsz.hu e-mail címre.